Çene - Yüz Protezi

Çene - Yüz Protezi

Çene - Yüz Protezi

Çene-Yüz Protezi Nedir?

Çene ve/veya yüz bölgesinde doğuştan, travmaya bağlı veya kanser sonrası oluşan boşluk alanlara hazırlanan protezlere çene-yüz protezleri denir.

Bu boşluk alanlar ağız içinde olabileceği gibi, ağız dışında da olabilir. Ağız içinde olanlar; üst çene ve alt çeneyi, ağız dışında olanlar; göz, burun ve kulak bölgesini içermektedir. Bu bölgelerin birinin eksikliği olabileceği gibi birkaç tanesinin birlikte eksikliği de söz konusu olabilmektedir.

Yüz bölgesinde olan bu tür eksikliklerin mevcudiyetinde tedavi edilmediği zaman yaşam kalitesinde ciddi bir kayba neden olur. Hem bireyin yutkunma, yemek yeme gibi fonksiyonel aktivitelerinde problemlere, hem de görünüş itibariyle bireyde psikolojik problemlere neden olabilmektedir

Çene Yüz Protezlerinin Amacı

Çene ve yüz protezlerinin amacı; estetik görünümü düzeltmek, fiziki farklılığın sosyal hayatta yarattığı psikolojik baskıyı hafifletmek, defektin yol açtığı konuşma, çiğneme ve yutkunma gibi problemleri azaltmak veya ortadan kaldırmaktır.

Çene-Yüz Protezi Tedavi Aşamaları

Cerrahi operasyon sonrası veya doğuştan olabilen bu boşlukların kapatılabilmesi için iki yöntem vardır. Bu yöntemler; cerrahi ve protezdir. Cerrahi operasyon ile kapatılabilmesi için boşlukların küçük ve operasyonu yapan cerrah tarafından tekrar opere edilmesi gerekmediği durumlarda tercih edilebilir. Ancak çoğu zaman estetik beklentiyi protez çok daha iyi karşılamaktadır.

Bu tür eksiklikler bu konuda eğitim almış Protez Uzmanı tarafından değerlendirilir ve tedavi edilebilir.

Yüz protezleri cilt yapısına benzemesi için yumuşak silikon malzeme kullanılarak kişiye özel yapılır. Çoğu zaman estetiği yakalamak amacıyla simetrik anatomiden faydalanılır.

Çene-yüz protezleri varolan boşluktan destek alırlar ancak çoğu zaman bu destek yeterli olmamaktadır. Bu durumda mutlaka implant desteği düşünülmeli, kemiğin durumu ve miktarı değerlendirilmelidir. Ancak bazı durumlarda implant desteği alınamaz ya da yeterli olmayabilir. Bu durumlarda proteze özel yapıştırıcılar hekim tarafından önerilebilmektedir.

Bazı durumlarda hem üst çene hem yüz dokusu etkilenebilir ve kombine bir protez yapmak gerekebilir. Bu durumda iki protez ayrı ayrı hazırlanarak, birleştirecek bir mekanizma ile birbirlerinden destek almaları sağlanabilmektedir.

WhatsApp Destek